Moottoriliikenteen Keskusjärjestö Moottoriliikenteen Keskusjärjestö, ota yhteyttä!
Moottoriliikenteen keskusjärjestö

Moottoriliikenteen Keskusjärjestön jäsenet

Autoalan Keskusliitto ry (AKL)

Perustettu 1933

AKL on autokaupan, konekaupan sekä korjaamo-, maalaamo-, ruosteenesto- ja katsastusyritysten taloudellisia ja työmarkkinaetuja ajava ja palveluja tuottava yhdistys. Sen tehtävänä on parantaa jäsenyritystensä toimintaympäristöä. AKL on Suomen Kaupan Liiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton sekö autoalan eurooppalaisen keskusjärjestön CECRA:n jäsen.

Mikonkatu 8 A, 10. krs.
00100 Helsinki
Puh. 010 504 5000
autoalan.keskusliitto(a)akl.fi
www.akl.fi

Autoliitto ry (AL)

Perustettu 1919

Autoliitto on autoilijoiden palvelu-, etu- ja harrastusjärjestö sekä Suomen ainoa autonkäyttäjien kuluttajajärjestö. Liitto tarjoaa jäsenilleen edullisesti kattavat autoiluun liittyvät edut ja palvelut. AL:n tehtävänä on tuottaa autoiluun ja liikenteeseen liittyvää tietoa sekä vaikuttaa verotukseen, lainsäädäntöön ja tienpitoon siten, että autoilijat voivat liikkua edullisemmin, sujuvammin, turvallisemmin ja ympäristöystävällisemmin.

Hämeentie 105 A, 4 krs.
00550 Helsinki
Puh. (09) 7258 4400
autoliitto(a)autoliitto.fi
www.autoliitto.fi

Autotuojat ja -teollisuus ry (AT)

Perustettu 1925

Autotuojat -ja teollisuus ry edustaa autojen maahantuojia sekä laajemmin autoteollisuutta Suomessa. Sen jäseninä ovat uusia autoja maahantuovat yritykset sekä kotimainen autoteollisuus. AT:n jäsenet edustavat yli 99 prosenttia Suomen uusien autojen markkinoista. AT pyrkii toiminnallaan edistämään jäsentensä toimintaedellytyksiä ja autoalan liiketoimintaympäristön suotuisaa kehitystä.

Asiantuntijaorganisaationa AT seuraa tiiviisti autoalan toimintaympäristön muutoksia ja osallistuu aktiivisesti alaa koskevan lainsäädännön valmisteluun. Yhdistys osallistuu myös alaa koskevan tutkimustoiminnan kehittämiseen. AT omistaa Suomen Autokierrätys Oy:n, joka vastaa Suomessa tuottajayhteisönä autojen kierrätysverkoston toiminnasta. AT on OICA:n (International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers) jäsen ja osallistuu Euroopan autonvalmistajien yhteistyöorganisaation ACEA:n työskentelyyn.

Ateneuminkuja 2 C, 10. krs
00100 Helsinki
autotuojat(a)autotuojat.fi
www.autotuojat.fi

Linja-autoliitto ry (LAL)

Perustettu 1928

Linja-autoliitto ry on kaikkien Suomessa linja-autoliikennettä harjoittavien ja muita henkilökuljetuspalveluita tarjoavien henkilöliikenneyritysten ammatillinen yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö markkinaehtoisessa, sopimus- ja matkailuliikenteessä.

Liitto edistää ennakoivalla edunvalvonnallaan toimialan yhtenäistä ja yhdenmukaista kehitystä. Liitto tukee alan myönteistä julkisuuskuvaa. Liitto jakaa osaamistaan jäsenpalveluidensa kautta jäsenyrityksille.

Liiton tavoitteena on yhteiskunnallisena vaikuttajana (viranomaisten ja muiden sidosryhmien kautta) turvata jäsenyrityksille kaupunkiliikenteessä ja maanteiden henkilöliikenteessä hyvät, tasapuoliset ja kestävät liiketoimintaedellytykset sekä asiakkaille laadukkaat ja kattavat liikennepalvelut.

Töölönkatu 4
00100 Helsinki
Puh. 020 710 5000
etunimi.sukunimi(a)lal.fi
www.linja-autoliitto.fi

Suomen Autokoululiitto ry (SAKL)

Perustettu 1938

Suomen Autokoululiitto ry on autokouluyrittäjien toimialajärjestö, jonka päätehtävät ovat liikenneturvallisuuden edistäminen sekä edellytysten luominen vastuullisten, sosiaalisten ja ympäristöystävällisten kuljettajien kouluttamiseksi. Autokoululiitto kehittää alan ammattitaitoa ja toimintaedellytyksiä.

Autokoululiitto on valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka luo jäsenyrityksille edellytykset menestyksekkään liiketoiminnan kehittämiseksi. Autokoululiitto tuottaa ajankohtaisimmat ja tasokkaimmat koulutuspalvelut sekä laadukkaimmat opetus- ja oppimateriaalit kustannustehokkaasti. Autokoululiitto on vastuullisen liikenneturvallisuuden johtava asiantuntija.

Autokoululiiton arvot ovat turvallisuus, avoimuus ja vastuullisuus.

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puh. 040 548 5416
etunimi.sukunimi(a)autokoululiitto.fi
www.autokoululiitto.fi

Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL)

Perustettu 1934

Autoalan esimies- ja asiantuntijahenkilöiden yhteistyö- ja täydennyskoulutusjärjestö, joka julkaisee alan johtavaa ammattilehteä, ammattikirjallisuutta ja osallistuu alan lainsäädännön ja opetuksen kehittämiseen. SATL tekee kansainvälistä yhteistyötä autotekniikan asiantuntijoiden maailmanjärjestön FISITA:n kanssa.

Köydenpunojankatu 8
00180 Helsinki
Puh. 044 523 9477
satl(a)satl.fi
www.satl.fi

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Perustettu 1936

Kuljetus- ja logistiikka-alan yrittäjien etu-, koulutus-, palvelu- ja tiedotusjärjestö, jonka työ suuntautuu yritysten kouluttamiseen ja alan kehittämiseen. Päämääränä on tehokas, laadukas ja ympäristöystävällinen tavarankuljetusjärjestelmä.

Nuijamiestientie 7
00400 Helsinki
Puh. (09) 478 999
skal(a)skal.fi
www.skal.fi

Suomen Taksiliitto ry (STL)

Perustettu 1945

Taksiyrittäjien ammatti- ja etujärjestö, joka kehittää taksiliikenteen toimintaolosuhteita sekä kouluttaa, tutkii ja tukee jäsenyrittäjiensä liiketoimintaa. Päämääränä on hyvin palveleva, turvallinen, ympäristöystävällinen ja kustannustehokas taksiliikenne.

Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Puh. 020 7756 800
kontakti(a)taksiliitto.fi
www.taksiliitto.fi

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö | Puh.020 775 6809 | molike(a)taksiliitto.fi | www.molike.fi